Agricultural and Farm property Valuations

MEASURED AGRICULTURE

 

   

Agricultural Business Plans

   

 Consultant

Soil Surveys

Soil Analysis

Plant Analysis

Irrigation Technology

Agrometeorology

Agric.Research

Project Management

Farm Valuations

Agric. Advisory

 

SERVICES

Introduction

The consultant


Soil Surveys, soil classification & mapping


Soil analysis interpretation


Plant analysis interpretation


Water and irrigation


Climate analysis


Business plans


Consulting

Research & Development


Contact

 

Agricultural and Farm Property Valuations

1. Farm valuations for potential sales value on the current open market

2. Valuation for deceased Estates

3. Valuations for Entity Transfers

4. Valuations for potential purchasers and sellers . These are usually included in a farm feasibility for the purchaser who intends buying a particular farm

Landbou Grond Waardasie

1.Plaas waardasies vir potensiŽle verkoop waarde op die huidige ope mark

2. Waardasie vir bestorwe boedels

3. Waardasies vir Entiteit Oordragte

4. Waardasies vir potensiŽle kopers en verkopers. Dit is gewoonlik ingesluit in 'n plaas lewensvatbaar studie  vir die kopers wat' n spesifieke plaas voornemens koop