MEASURED AGRICULTURE

 

   

Agricultural Business Plans

   

 Consultant

Soil Surveys

Soil Analysis

Plant Analysis

Irrigation Technology

Agrometeorology

Agric.Research

Project Management

Farm Valuations

Agric. Advisory

 

SERVICES

Introduction

The consultant


Soil Surveys, soil classification & mapping


Soil analysis interpretation


Plant analysis interpretation


Water and irrigation


Climate analysis


Business plans


Consulting

Research & Development


Contact

 

CLIMATE

Climate  is probably the most important combination of factors determining outcomes of any agricultural operation.
 Various parameters  and data are  collected from  weather stations and  analyzed and interpreted to determine the most effective agricultural   enterprise.
Factors such as, wind direction ,wind  speed, rainfall, evaporation, rainfall frequencies, temperature  and calculated  temperature parameters, such a heat units, chilling units, etc.  are analyzed and interpreted accordingly.
Cropping, orchard, pasture and other enterprises are planned accordingly in conjunction with the data collected from Soils surveys and weather surveys. It is normal to record weather data with a soil survey and soil mapping.

 

 

KLIMAAT

Klimaat is seker die mees belangrikste faktoor wat die doeltreffende uitkom van 'n boerdery onderneming bepaal..  Verskillende weer parameters en data word van naby geleŽ weerstasies gebruik vir interpretasie om die mees doeltreffende  boerdery bedryf te bepaal.   Faktore soos, wind,  wind spoed , reenval, verdamping, reŽnval frekwensie, temperatuur, en berekende  temperatuur parameters, soos hitte eenhede,koue eenhede ens.word geanaliseer vir verskillende omstandighede.
Beplanning  van gewasse , aangeplante weidings, vrugte, wingerd, en ander bedrywighede word  geimplimenteer met die resultate van weŽr, grond en plant ontledings. Dit is normaal om klimaat data saam met 'n grond opname en kaarteering op te teken..